Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

2 februari. World Wetlands Day

 

 2 februari. World Wetlands Day    Als er één land in de wereld is dat een traditie heeft met water dan is dat Nederland wel;

    TrIs het niet de zee die het land bedreigt, dan zijn het wel de rivieren of plotselinge regenval zoals we in Limburg hebben gezien;

    De eigen galerie in Harderwijk is een bijzonder leuke en leerzame periode geweest waar ik met heel veel plezier op terug kijk;www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel|
Water is vaak een prima locatie voor fotografie, ook hier in Lisse, bij de vijver in het Mondriaanpark

In Nederland zijn we wel aan wat water gewend

Vandaag, 2 februari, is het World Wetlands Day. "Ha," zult u zeggen, "Water, nattigheid, daar weten we hier in ons kleine Nederland gewoon alles van."  Nu, dat is zeker waar. Een groot deel van Nederland wordt bedenkt met meren, rivieren, kanalen, sloten en noem alles wat water bevat maar op. En anders valt het wel met bakken tegelijk naar beneden, nietwaar? 

2 februari. World Wetlands Day | www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel |
Zomaar een watertje ergens in Leidschendam

Als we in Nederland ergens geen gebrek aan lijken te hebben, is het wel aan water. Hoewel, je hoort steeds meer geluiden dat men daar in hooggelegen gebieden heel anders over denkt, maar daar kom ik in een ander artikel nog wel eens op terug. Want gek genoeg schijnt de grondwaterstand zo hier en daar ook nog wel een probleem te zijn. En zeker de zomer van 2022 heeft voor de nodige droogte gezorgd. Wat dat betreft zou er  net zo goed een overheidsbeleid voor een gebrek aan water moeten zijn dan voor dreigende overschotten, maar dat lijkt op dit moment nog niet erg van de grond te komen. De dreiging van hoog water spreekt kennelijk meer tot de verbeelding dan de dreiging van een zoetwatertekort. Het is waarschijnlijk nog te abstract en teveel een "Ver van mijn bed show".

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel. Aanvullen in de buurt van Abbenes|
Sproeien met zoetwater in de landerijen van de Haarlemmermeerpolder


Trouwens, je komt water in Nederland ook nog eens op de meest onverwachte plekken tegen. Bijvoorbeeld bij een fietstocht in het nationaal park "de Hoge Veluwe" waar je plotseling tussen de meertjes en de moerassen rijdt. Midden in het zanderige gebied. En de zandvlaktes van de Veluwe zijn  zo ongeveer de laatste plek waar je water zou verwachten. Kortom, Water is en blijft een onvoorspelbaar goedje. 


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel | Nederland waterland in Alblasserdam
Het waterland zorgt vaak voor schilderachtige plekjes, zoals hier in Alblasserdam

Een aanstaande Koning als watermanager

Waar in de wereld heb je een aanstaande Koning, die een functie als watermanager heeft? Dat kan alleen in het natte Nederland, dat zo gezellig onder de zeespiegel ligt. Een verschijnsel overigens, dat tot verbijstering bij toeristen leidt, die dat wandelen onder de zeespiegel een buitengewoon enge gedachte vinden. 

Nee, van water weten we alles in dit vele eeuwen geleden drooggelegde moeras.


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel | Nederland waterland in de omgeving van Groningen
Groningen, waterig gebied bij Westerbroek

Moerassen zijn een belangrijk leefgebied

Maar moerassen en andere natte gebieden zijn niet overal drooggelegd en ingedijkt. Gelukkig niet, volgens velen. Want moerasgebieden vormen het natuurlijke leefgebied voor vogels, die voor een groot deel afkomen op alle andere leefvormen, die we dan weer  in het water en de vochtige oevers tegenkomen. Denk aan allerlei waterdiertjes, vissen, amfibieën en dergelijke. Het is naar voor deze diertjes maar ze staan meestal toch wel op het menu van verschillende vogelsoorten. 


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel | waterland bij Vinkenduinbij Heemstede
Landgoed "Vinkenduin" bij Heemstede.

Convention on Wetlands

Er is dan ook een verdrag gesloten om moerasgebieden wereldwijd te beschermen, vanwege hun belang voor de ecosystemen van onze planeet. Dat verdrag werd gesloten bij de "Convention on Wetlands", op 2 Februari 1971, in de Iraanse stad Ramsar aan de Kaspische zee.Duingebied ten zuiden van Katwijk
Grote grazers in het duingebied ten zuiden van Katwijk zijn wat koeling aan het zoeken.

World Wetlands Day 

Sinds dat jaar kennen we wereldwijd op 2 februari de World Wetlands Day, waarbij allerlei organisaties zoals overheden, natuurverenigingen, waterschappen en dergelijke er samen naar streven, dat partijen zich aan dit verdrag houden. 

En ze gebruiken World Wetlands Day, om zelf meer bekendheid te geven aan het beleid rond waterlanden.www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel |  Waterland betekent ook zee
De zon is weer bijna verdwenen. Maar morgen komt hij wel weer terug. (Dit is het strand bij Noordwijk)

De unieke kennis over water van Nederland

Misschien hebben we in Nederland niet echt veel moerasland meer, maar de kennis van Nederland als het gaat om het beheren (en vooral het tegenhouden) van water is heel groot. Nederland staat op dat punt wereldwijd in de top, iets wat door niemand ontkent zal worden. Projecten onder Nederlandse leiding vinden we echt overal.


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | Nederland heeft ofwel te veel ofwel te weinig water, zo lijkt het wel |  waterwerken in Veere
Zeeland (Veere) is wel onze waterprovincie bij uitstek


 

Waarom deze stap met Jetje's dag? Deel 2 van 2

Na gisteren uitgelegd te hebben, waarom ik mijn Facebookactiviteiten op de helling heb gezet, is het vandaag tijd om eens te gaan kijken, wat dan verder mijn bedoeling voor de komende tijd is. Eerst maar weer eens een stukje terug in de tijd. 

En dan gaan we naar onderstaande foto aan de Vischmarkt in Harderwijk.

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | Jetje voor haar Galerie op de Vischmarkt in Harderwijk
Jetje wacht voor een opening op wat er komen gaat


In 2004 ben ik via via bij toeval in het modelwerk gerold. Iets waar ik nooit spijt van heb gehad. De periode 2004 tot 2018 was heel leerzaam, ik heb veel mensen leren kennen. Maar ieder mens is op een bepaald moment wel weer eens toe aan iets nieuws. Om eens een afgezaagd modewoord te gebruiken: "Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging".

In 2013 had ik al eens een zijstapje gemaakt. Dat was met een eigen galerie aan de schitterende Vischmarkt in Harderwijk, zoals hierboven afgebeeld. Een fantastische locatie, gelegen aan misschien wel één van de mooiste pleinen van Nederland, waar de beroemde Vischpoort op uitkeek. 

Ik heb met deze galerie een hele leuke periode gehad. Een periode die nogal plotseling afgebroken moest worden. En hoe toepasselijk vandaag: Dat kwam door wateroverlast. Vocht en kunst gaan heel slecht samen, dus er zat niets anders op dan het pand vrij plotseling te verlaten. Ik vond dat bijzonder jammer, maar het was helaas niet anders.

 

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | Galerie Mocca op de Vischmarkt in Harderwijk
Galerie Mocca op de Vischmarkt in Harderwijk


Maar het was als gezegd wel heel leuk geweest en het runnen van een galerie met hedendaagse kunst  smaakte duidelijk naar meer. En dus wilde ik na de modelperiode toch weer gaan kijken om iets in de galeriewereld op te gaan bouwen. Het bleef echt bij mij kriebelen. Begin 2019 zou ik weer starten, met iets vergelijkbaars als ik in Harderwijk had gehad.
 

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | Binnen in galerie Mocca
Van grote -prachtig afgewerkte-  foto's tot beeldjes en gevelstenen... Kunst vind je overal

 

Totdat...Inderdaad, het coronavirus wereldwijd toesloeg en alle plannen en ambities voorlopig drastisch  de grond in mepte. Nou ja, het virus en alles wat er omheen hangt zal allemaal niet eeuwig duren, zo neem ik aan. En dan ga ik alsnog weer van start.

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | Niet te missen aandachtstrekker van Lidia Verschoor uit Zwanenburg
De blikvanger van Lidia Verschoor uit Zwaanshoek houdt de wacht op het pleinKunst is zowel een lastige, als een vrij gemakkelijke handel. Het is aan de ene kant behoorlijk lastig, doordat het aanbod absurd groot is. Daarbij is de vraag toch vrij beperkt. Voor heel veel mensen is kunst nu eenmaal een elitair gebeuren. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat altijd het geval is, zeker niet. Maar het is kennelijk wel de perceptie van veel mensen en dan wordt het toch lastig om daar doorheen te prikken. 


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | Spiegelende Vischpoort
De Vischpoort spiegelt zich in de kunstwerken aan de wand van de galerie

Dat verschijnsel was goed merkbaar in Harderwijk. Hoe vaak er geen mensen in het deurgat stonden die vroegen of ze "zomaar naar binnen mochten lopen?" De drempel was kennelijk in alle opzichten hoog, ondanks alle moeite die ik deed, om die drempel te verlagen.

De handel in kunst is gemakkelijk, omdat als je de juiste toon weet te treffen bij de verkoop, deze relatief gemakkelijk gaat. Kunst is een vorm van vastgelegde emotie. Als je een overeenkomst weet te vinden met de emotie van de mogelijke koper, dan is die koop eigenlijk al gesloten.

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | De fontei
De fontein van de Vischmarkt die voor veel gebruikt kon worden

Goed, plannen en ideeën zijn er dus meer dan genoeg. Dat mag duidelijk zijn. Maar nu nog bekendheid geven aan alles. Want ik wil naar alle betrokken partijen iets extra's gaan bieden. Dus naar de kunstenaars, naar de mogelijke kopers, naar andere relaties, ik wil met de galerie maatschappelijk iets gaan betekenen etc. 

En dan zie je dat de doelgroep die ik voor ogen heb, niet tot nauwelijks op Facebook meer te vinden is.

Een groot deel van de kunstwereld heeft Facebook inmiddels achter zich gelaten. En dat is ook wel te begrijpen. Dus een platform, waar dit alles wél tot zijn recht kan komen is noodzakelijk. Daar is Jetje's dag, waar u nu naar kijkt, een eerste kleine stap toe maar er gaan meer stappen volgen. Maar goed, "Rome en Parijs zijn niet op één dag gebouwd" zegt men wel en geleidelijk aan zal het allemaal wel gaan lukken. En dus is Jetje's dag een eerste stap. Niet meer. Niet minder. 


www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De vischmarkt van Harderwijk | De Vischpoort
De Vischpoort op de Vischmarkt in Harderwijk

De eerste stap? Ja, inderdaad. Er gaan als het goed is nog vele stappen volgen en de lezers van dit magazine gaan daar niet alleen het nodige van meekrijgen, Ik hoop ook dat jullie, de lezers, je betrokken zullen gaan voelen bij Jetje's dag. En met suggesties, ideeën, voorstellen , bijdragen en dergelijke zullen gaan komen. Er is enorm veel mogelijk. En ik wil dat met elkaar gaan doen. 

Ik kijk echt uit naar jullie reacties. Morgen 

Morgen is het wereld carrotcake dag. Worteltaartdag, dus. Ideaal om eens te kijken, hoe we dat aan kunnen gaan pakken.

WorteltaartColofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, het team dat haar ondersteunt. Het team bestaat uit een wisselend aantal medewerkers. Team Jetje is inmiddels ook in te zetten voor ander schrijf- en fotografiewerk, waar bijvoorbeeld een regionale krant al gebruik van maakt. Voorwaarde is wel dat je in de kunst of de fotografie bezig bent. 

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan plaatsing verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft jouw werk wel een leuke exposure. Want dit weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website, weblog, Facebookpagina en vergelijkbaar  is altijd toegestaan maar liever geen affiliate links. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact met me opnemen en dan kijk ik graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is wat mij betreft best veel.

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken: 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts