Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

Waarom bestaat "Jetje's dag"?


 Waarom bestaat "Jetje's dag"?


"Jetje's dag" als rode draad

Het weblog "Jetje's dag" is bedoeld, als rode draad voor de producten die mijn bedrijf "Jetjes" gaat maken en de diensten die het bedrijf gaat verlenen. Ik heb, zoals u ziet, dit keer niet gekozen voor een website, zoals iedereen die heeft. In plaats van een website gebruik ik een eenvoudig weblog. En dan ook nog een weblog zonder allerlei "toeters en bellen", zoals een superieure grafische weergave.  

Daar hebben we bewust voor gekozen. Ik spreek van "we", omdat er een team van meerdere mensen aan "Jetje's dag" gaat meewerken. Het is veel te veel werk voor één persoon. En we gaan ook nog eens allerlei richtingen behandelen op dit weblog. Deze qua samenstelling wisselende groep, noemen we "Team Jetje". 

Websites werken niet echt lekker meer

Het is zoals u weet nauwelijks nog mogelijk om een website op internet echt lekker vindbaar te maken. 

De technieken die goed werken zijn allemaal weggekocht door grote spelers met diepe zakken. Van de vindbaarheid in zoekmachines mag je echt niet veel meer verwachten. Als er al iemand door binnenkomt is dat meegenomen. Meer niet.  

Een website wordt eigenlijk alleen nog vindbaar in een netwerk van gelijksoortige websites. Dat netwerk van websites en weblogs wordt in 2021 opgezet en in de jaren daarna gestaag uitgebouwd. En iedereen die bezig is in de culturele sector, dus kunstenaars, acteurs, schrijvers, fotografen is van harte uitgenodigd om ook deel uit te gaan maken van dat netwerk. Klikt u gerust hieronder, om nu al aan dit netwerk deel te gaan nemen en uw website een duwtje in de rug te geven, qua vindbaarheid op het internet. 

Overigens komt ook "Jetje's dag" open te staan voor uw bijdragen. Daar leest u meer over op een andere bladzijde. De link vindt u hieronder.

Geen registratie en dergelijke

Dit weblog vraagt van u géén enkele vorm van registratie. Er zijn géén passwords. Er zijn géén persoonlijke gegevens, die we op gaan slaan, verzamelen en verkopen. Dat laten we aan andere bedrijven over. Want wat zouden we er mee moeten? Dus u vindt hier ook géén cookies, géén privacyreglement en noem alle gebruikelijke moderne online-bureaucratie maar op.

We zijn en blijven nu eenmaal anders

Ook op dat punt zijn we gewoon weer anders. Registratie etc. hoeft voor ons niet zo nodig.

Het team en ik vinden het gewoon fijn dat u hier bent. 

En dan gaan we daar natuurlijk geen misbruik van maken. Verder naar:


De dagelijkse artikelen

Iets meer over "Jetje's dag"

Uw bijdrage aan dit blad

Team Jetje


Meer informatie over Team Jetje

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts