Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

12 september. Jetje bezocht kasteel Keukenhof

 

12 september. Jetje bezocht kasteel Keukenhof

 


Jetje aan het woord


Zaterdag de 10e september was het open Monumentendag. Dus altijd een geschikt moment om eens te gaan kijken, waar je normaal gesproken niet gemakkelijk komen kunt. En voor mij was dat kasteel Keukenhof. Het landgoed "de Keukenhof" met z'n fraaie tuinen in Lisse is vrij toegankelijk en daar kom ik dan ook regelmatig. Maar dat geldt niet voor het kasteel. Dus daar gaan we vandaag met Jetje's dag maar eens een blik werpen. Altijd leuk om eens te zien wat er achter die deur zit, waar je normaal gesproken altijd voorbij loopt.

En o ja, ook de luchtfietser heeft zijn fiets weer opgezocht en komt regelmatig weer eens langs fietsen. We zien het wel.  

Jullie Jetje


Deze Jetje in drie regels:


 De Keukenhof bij Lisse is meer dan een bloemententoonstelling en het kasteel was afgelopen zaterdag te bekijken. En daar doen we dan aan mee;


 De luchtfietser denkt na over het feit dat zelfs verkiezingen in Nederland geen oplossing meer zijn;

  Zelfvertrouwen is een enorm belangrijk bezit en we kijken terug op een eerdere uitgave van Jetje's dag hier over.

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |


Het landgoed Keukenhof

De Keukenhof is een bekend bloemenpark bij Lisse. Het nadeel van dit prachtige park (zie een eerder artikel op Jetjes dag) is dat het park maar van ongeveer half maart tot half mei geopend is. In die relatief korte tijd komen er één tot anderhalf miljoen bezoekers. Dat is dus nogal wat. Omdat de Keukenhof wel een eigen treinstation heeft, maar de trein er niet stopt, is er alleen een busverbinding met de stations in de omgeving. Verder moet alles noodgedwongen per auto. Een paar enorme parkeerplaatsen moeten dat verkeer opvangen, maar het gebeurt regelmatig dat ze gesloten worden omdat ze vol zijn. Wat het effect op de wegen in de regio is, laat zich raden. 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

Het park met het kasteel

Maar de bloemententoonstelling is niet het enige gebied in de regio dat de naam Keukenhof draagt. Want wat minder bekend is, is dat het bloemenpark maar een deel van de Keukenhof is. Het eigenlijke landgoed bestrijkt een groot deel van de regio ten westen van de N208, de doorgaande weg door de streek. Het grootste deel is gewoon in gebruik voor de bollenteelt. Maar er is ook een kleiner park, dat door een lokale weg van het bloemenpark gescheiden is. Daar vinden we het oude kasteel terug met de nodige bijgebouwen. Het kasteel stamt uit 1642, maar was van oorsprong een landhuis. 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

Van landhuis naar het uiterlijk van een kasteel

De torens zijn er later aangebouwd waardoor het meer het aanzicht van een kasteel kreeg. Vanaf 1900 is het verwaarloosd, maar na het overlijden van de laatste eigenaar, Carel Elias graaf van Lynden, erfde een stichting het landgoed en deze heeft het opknappen van het landgoed serieus opgepakt en inmiddels is de restauratie van de 18 bijgebouwen van het kasteel afgerond. Dat geldt ook voor de fraaie tuinen rond het kasteel die alleen al een forse publiekstrekker aan het worden zijn. Ook met Jetje's dag hebben we daar al een aantal bezoeken aan gebracht. Het is een populair gebied om te fotograferen. 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

Het kasteel is niet meer bewoond

Het kasteel is niet meer bewoond, maar wordt gebruikt voor evenementen, trouwerijen en dergelijke. Het park wordt veel gebruikt voor culturele activiteiten. Een boerderij is verbouwd tot restaurant, er is een kinderboerderij en veel bezienswaardigs, dat via allerlei wandelroutes toegankelijk is gemaakt. 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

Renovatie op de rest van het grote landgoed

Inmiddels is er ook een begin gemaakt met de renovatie van gebouwen in de omgeving, die ook op het  terrein van het landgoed staan. Al met al lijkt de stichting die de Keukenhof beheert een goed stuk werk te verrichten, waar Lisse en de regio om Lisse heen veel voordeel uit haalt. De immense files in het voorjaar moet de omgeving daarom maar voor lief nemen, tot de overheid er uit is wat er aan het wegennet moet gebeuren. 


www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

Het kan nog even duren

Maar de geschiedenis van het overleg stemt niet hoopvol. Met meerdere betrokken gemeentes in meerdere provincies mag je blij zijn als er over enkele tientallen jaren iets uit komt. Dus een kwestie van lange adem en de moed er maar in houden. 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof |


 

Haiku van de dag

 
Haiku van de dagHet waarom bij het vasthouden van aandacht


Het is een onderwerp dat bij Jetje's dag nog wel eens langs komt. Het is ook een lastig onderwerp, namelijk het vasthouden van je focus. Of zeg maar je focus gericht houden op datgene waar je mee bezig bent. De meeste mensen hebben er gewoon moeite mee. Misschien komen we het ook daarom zo vaak in personeelsadvertenties tegen, de laatste tijd.

Je goed kunnen concentreren is een waardevolle eigenschap aan het worden, die in het bedrijfsleven gezocht en gewaardeerd wordt. Misschien omdat ze er zelf ook moeite voor moeten doen? Wie zal het zeggen.

Toch is er een punt dat in de literatuur over het krijgen van voldoende focus steeds terugkomt. Heel belangrijk bij aandacht is namelijk het "waarom". Want overal blijkt hetzelfde uit. Als er geen duidelijk waarom is, is aandacht echt heel lastig vast te houden.

Sommige mensen trekken het zich aan als ze zich niet concentreren kunnen. Ze zien het als een soort van mentale aandoening, die ze zichzelf min of meer kwalijk nemen. Dat is echt niet terecht. Gebrek aan aandacht is geen mentale aandoening. En, heel belangrijk, het is een omkeerbaar proces.

In feite hebben we de oplossing hierboven al gegeven. Voordat je iets gaat doen, waarbij je weet dat het belangrijk is om je aandacht vast te houden, moet je het waarom bedenken. Waarom ga je je aan die bezigheid wijden, waar je concentratie zo nodig is? Als je dat zelf al niet weet te formuleren, gaat jouw onderbewuste dat zeker niet doen. Je brein zal doelloos rond blijven dwalen op zoek naar afleiding, gewoon omdat niemand, ook jij niet, het vertelt waarom het belangrijk is wat je aan het doen bent. Het menselijk brein heeft wat dat betreffend opmerkelijke eigenschappen. Het gaat gewoon zijn eigen weg als het zo uitkomt.

Is het een flink karwei om te bedenken waarom je dingen doet? Ga er dan eerst eens een tijdje echt voor zitten. En schrijf op een briefje wat je reden is. Lees dat briefje regelmatig door. Blijf je onderbewuste constant dat waarom vertellen. Maak de reden duidelijk waarom je dit gaat doen. Het is een kleine, maar uiterst waardevolle investering in je tijd. En die kleine investering kan het grote karwei dat op je ligt te wachten en dat die focus van je vraagt, enorm versnellen. Want het steeds maar weer opnieuw je concentratie terug te moeten vinden, kost je een zee aan tijd.Verkiezingen lossen ook niet altijd alles op

Weet u wie met de terugkeer van Jetje's dag ook weer terugkeert? Uw depressieve luchtfietser. De hele zomer heeft hij vanuit zijn hoge sferen het Nederlandse landschap bekeken en heeft hij kennis genomen van alle crisissen die Nederland in die periode teisterden. En nog steeds trouwens. Nou ja, volgens de media althans. Want het woord crisis lijkt behoorlijk aan inflatie onderhevig te zijn. Alles wat tegenwoordig wat meer aandacht van onze overheden vraagt, blijkt een crisis te zijn geworden. Het leuke van deze crisiscollectie is, dat de meeste prima te voorzien waren. Maar in wezen zijn ze bijna allemaal voortgekomen uit puur wensdenken en wegkijken van de verantwoordelijken.

Het zal vanzelf wel over waaien

De Nederlandse overheid is kampioen in dingen laten liggen in de hoop dat het wel overwaait of dat er wel ergens een oplossing vandaan zal komen. De Nederlandse overheid bestaat uit managers. Een manager past op de winkel en zorgt dat alles vandaag redelijk verloopt.  Beoordelen of dat morgen nog zo is, is meestal niet in het takenpakket opgenomen. 

Een bedrijf zou al lang failliet geweest zijn

Zou de overheid een bedrijf zijn, dan zou het geen lang leven beschoren zijn. De eerste de beste crisis zou het bedrijf omblazen en in een faillissement storten. Want als het goed is, bestaat een bedrijf niet zoals de overheid bij de gratie van managers, maar staat er iemand met visie aan het hoofd. Zo iemand, die gedreven is om bepaalde doelen te realiseren, is natuurlijk een leider. En leiders zien we niet in de politiek. Sterker nog, we hebben een premier die ronduit zegt, dat hij geen visie op de toekomst heeft. Visie vindt hij meer iets voor een opticien. 

Een manager is nog geen leider

Dat mag hij vinden in dit land, maar met die uitspraak zet hij zichzelf vooral neer als één van die managers waar we het net over hadden. Hij diskwalificeert zichzelf met die uitspraak ook als leider. Een leider heeft niet alleen visie, hij identificeert zich met die visie en zal alles uit de kast halen om die visie gerealiseerd te krijgen.

Een leider denkt vooruit

Een leider werkt constant vooruit. Die werkt ver vooruit zelfs. En wordt daar door niet verrast door de waan van alledag met problemen die al vele jaren bestaan en waar ook nog eens iedereen van op de hoogte was. Maar niemand deed iets, want er was geen leiding met een lange termijn plan.  

Niet gekozen instanties bepalen nu de visie

Bij gebrek aan een plan dreigt die waan van alledag vooral ingevuld te worden door allerlei niet gekozen instanties, vaak gefinancierd door de postcodeloterij. Deze instanties weten de weg naar de rechtbank te vinden. Gezamenlijk zorgen rechter en niet-gekozen actiebewegingen dat het beleid uitgestippeld wordt. Iets dat het deel van de overheid dat we wél gekozen hebben, laat liggen. En dat daardoor steeds door gerechtelijke uitspraken verrast wordt. 

Verkiezingen lossen niets op

Het is best een probleem. Verkiezingen lossen niets op, want dan worden hooguit de stoelen verschoven, maar verder komen dezelfde personen weer terug. Daarnaast zouden die verkiezingen een bizar samenraapsel van partijen opleveren, die samen een coalitie moeten vormen. We zien nu al dat vier partijen eigenlijk een soort machteloze regering oplevert. 

Bekwame mensen zijn kansloos

Het is jammer dat alleen leden van een politieke partij een politieke functie kunnen krijgen. Er zijn volop bekwame mensen te vinden, maar die zijn dan niet van plan om in het Haagse wespennest te gaan werken. 

Hoe lang het nog door gaat? Niemand die het weet

Uw luchtfietser heeft nog totaal geen idee waar dit gaat eindigen. Het kan niet onbeperkt door blijven gaan. Er zal iets gaan gebeuren. Maar waar, hoe en wanneer zijn de grote onbekende vragen in het geheel. Maar goed, we gaan er nog wel eens wat verder over filosoferen. 


Herinner je je deze nog?

Zelfvertrouwen is belangrijk als je iets wilt bereiken. Maar zelfs ook als je de lat minder hoog legt en jezelf alleen maar prettig wilt voelen. Als je blij wilt zijn met wie je bent, bijvoorbeeld. En daarom staat de wereld bol van de cursussen en workshops om je meer zelfvertrouwen te geven. En eigenlijk is er maar één aanpak die echt werkt: Pak dingen aan en breng ze tot een goed einde. Dat vraagt voorbereiding. Veel voorbereiding zelfs. Maar het werkt. Omdat iedereen tegen je kan zeggen dat je zo goed werkt, maar als je het niet zelf als zodanig ervaart, dan werkt dat gewoon niet. Succes moet je ervaren. Ervaren door dingen klaar te krijgen. Ervaren door dingen voor je eigen gevoel goed te doen. En dat is een hele fijne ervaring, waar je lang op teren kunt. Hier staat meer over zelfvertrouwen.

  https://jetjesdag.blogspot.com/2021/02/8-februari-dag-van-het-zelfvertrouwen.html 

Trouwens, ook het flarfen wordt er geïntroduceerd en ook dat is een belangrijk moment om bij stil te staan.

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | Dag van het zelfvertrouwen |

Over flarfen gesproken, hier is er nog eentje:

Flarf "File naar de Keukenhof"Elke dag

staan er verschillende files

naar en vanaf 

de Bollenstreek. 


Directeur Keukenhof: 

Bollenstreek kan drukte

niet meer aan

Keukenhof was afgelopen dagen

bomvol. 

Het is het allemaal waard


In de middag was het park 

zelfs per auto

niet te bereiken.


Veel mensen grijpen 

het mooie weer

en het vrije paasweekend aan 

Het park staat in bloei


Het is lekker weer. 

Je moet rekening 

houden met verkeerschaos

en extreme drukte.


verkeer 

wordt weggeleid 


Ik wil graag 

een nieuwe keuken

met Pasen 

zijn overal leuke aanbiedingen. 


Ik ga op de motor,

dus geen file 

of parkeer problemen 

voor een voormalig

kruidentuintje De polder maakt zich op voor de winter

Vanuit mijn appartement in Lisse kijk ik heel ver weg over de Haarlemmermeerpolder heen. Tot Schiphol en als het helder is, nog wel verder tot de hoge gebouwen van de Amsterdamse zuid-as. En dan zie je die polder het jaar rond steeds veranderen. Nu, bij het naderen van de herfst is alles wat in de zomer gegroeid is, inmiddels van het land verdwenen. Een flinke wandeling door de polder laat ons goed zien dat alles zich opmaakt voor de komende herfst en winter, om er daarna weer een zomer tegenaan te kunnen gaan. Voor zolang het nog duurt. Want hoewel de polder steeds verder volgebouwd wordt, is het nog steeds niet genoeg. Meer, meer, meer gigantische gebouwen voor opslag en ondersteuning van Schiphol en steeds meer woningen voor de opvang van het grote aantal mensen dat rond Amsterdam wenst te wonen. We genieten er maar van zolang het nog kan.

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De zomer is voorbij in de Haarlemmermeer bij Abbenes

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De zomer is voorbij in de Haarlemmermeer bij Abbenes

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De zomer is voorbij in de Haarlemmermeer bij Abbenes

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De zomer is voorbij in de Haarlemmermeer bij Abbenes

www.jetjesdag.nl | Nicolaas/S fotografie | De zomer is voorbij in de Haarlemmermeer bij AbbenesMorgen in Jetje's dag

Morgen weer eens wat fashion. Een onderwerp waar ik altijd veel positieve reacties op krijg en de lezer is koning, nietwaar?

Colofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, het team dat haar ondersteunt. Het team bestaat uit een wisselend aantal medewerkers. Team Jetje is inmiddels ook in te zetten voor ander schrijf- en fotografiewerk, waar bijvoorbeeld een regionale krant al gebruik van maakt. Voorwaarde is wel dat je in de kunst of de fotografie bezig bent. 

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan plaatsing verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft jouw werk wel een leuke exposure. Want dit weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website, weblog, Facebookpagina en vergelijkbaar  is altijd toegestaan maar liever geen affiliate links. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact met me opnemen en dan kijk ik graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is wat mij betreft best veel.

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken:

Natuurlijk via e-mail

Chat kan gemakkelijk via Messenger  

Jetje's dag is dagelijks op Twitter te vinden 

Jetje's dag is op mijn eigen Facebook en enkele pagina's

Jetje's dag is natuurlijk aanwezig op Instagram

Jetje's dag zit op Friendweb 

Een fotomodel hoort ook op modelmayhem

Al mijn foto's uit Jetje's dag staan ook op Pinterest 

Natuurlijk ben ik ook te vinden op Linkedin

Kleinere berichten, foto's, kunstwerken etc. staan op een eigen blog  

Zoekt u een begrip uit de kunst? Een kunstenaar? Een kunststroming?Klik hier, al wordt er nog druk aan gewerkt  

 Meer onderwerpen vinden? Gebruik Jetje's index!

 


Disclaimer en copyright

privacystatement


 

Meer informatie over Team Jetje


 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts