Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

8 februari, dag van het zelfvertrouwen


8 februari. Dag van het zelfvertrouwen

Vandaag, op 8 februari is de nationale dag van het zelfvertrouwen. Volgens heel veel mensen die het weten kunnen, is een stevig zelfvertrouwen een absolute noodzaak om te slagen in het leven. En dat geldt dan zowel in ons privéleven als eventueel zakelijk, als we daar actief in zijn. Maar het is ook een feit, dat veel mensen er over klagen, dat ze over zo weinig zelfvertrouwen beschikken. Ze ervaren dat zelf kennelijk als problematisch. 

Of dat er misschien inmiddels wel wat verbetering in hun mate van zelfvertrouwen zit, maar dat er ook niet echt veel voor nodig is, om hen weer fors terug te laten vallen naar het oude lage niveau. Het resultaat is dan dat men toch weer aan zichzelf gaat twijfelen. Een gebrek aan zelfvertrouwen is gewoon voor heel veel mensen een probleem dat hen vervelend voor de voeten kan lopen.

zelfvertrouwen in Jetje's dag

 


De bron van een gebrek aan voldoende zelfvertrouwen begint vaak in de vroegste jeugd. Veel kinderen zijn op dit leeftijd namelijk erg gevoelig voor kritiek. Dat kan dan kritiek van hun ouders zijn en wat later van leraren. Maar wat bij het opbouwen van een positief zelfbeeld zeker niet vergeten moet worden, zijn de zogenaamde "lollige" opmerkingen van hun vriendjes en vriendinnetjes. De mening van leeftijdgenootjes, hoe jong misschien dan ook, kan van groot belang zijn hoe iemand zich ontwikkelt. 

zelfvertrouwen in Jetje's dag

Een normale reactie op kritiek zoals deze is, om te proberen om dit niet gewenste commentaar vooraf te vermijden. Maar ook dat heeft een keerzijde. Dat ontwijkende gedrag leidt dan tot een soort van voorkomend of preventief gedrag. Kinderen denken op dat moment wel te weten, waar hun zwakke plekken zitten. Dat wordt hen anders wel door anderen verteld. En dat kan oprecht zijn om te helpen, maar vaak zal het ook vervelender en wat pesteriger gebeuren. Het is vaak niet eens echt kwaad of kwetsend bedoeld. Het is meer domheid. Maar de gevolgen zijn er voor degene die het ondergaan moet, niet minder om.

zelfvertrouwen in Jetje's dag

 


Een gevaar van dit voorkomen van kritiek is, dat er zich vormen van perfectionisme gaan ontwikkelen. Het kind zal er alles aan doen om te voorkomen, dat het ook maar iets doet dat kritiek van anderen op kan leveren. Alles moet 100% gebeuren. Dan kan niemand er iets op aan te merken hebben, immers?
En dan zijn we nog verder van huis. Perfectionisme is een zeer kwaadaardig iets dat het iemand vrijwel onmogelijk kan maken om normaal te functioneren. Want voor een perfectionist is niets goed genoeg. Alles moet zo goed gebeuren dat er geen enkele vorm van kritiek op mogelijk is. Van wie dan ook,

Helaas, de harde werkelijkheid is heel anders. Geen mens kan natuurlijk alles voor 100% doen. Er zullen altijd mislukkingen en vormen van falen zijn. Er zijn altijd minpunten doorheen slippen. Dat kan gewoon niet anders. En kritiek zal er dus ook altijd zijn. En een groot deel van die kritiek zal uit het kind zelf komen. Dat dergelijke kritiek op het eigen functioneren, hoe weinig realistisch en terecht dan ook, dodelijk is voor elke vorm van zelfvertrouwen mag duidelijk zijn.

Het is dus belangrijk om kinderen vanaf de vroegste jeugd te stimuleren om vooral hun eigen sterke kanten te zien en hen te leren, hoe er met teleurstellingen en vooral met de kritiek van anderen omgegaan moet worden. Het kind mag zeker niet de kans krijgen om dit voor zichzelf uit te gaan zoeken, want dat zal in heel veel gevallen het bovenstaande effect gaan geven en tot al dan niet ernstige vormen van perfectionisme gaan leiden. 

zelfvertrouwen in Jetje's dag

 


Hoewel de oorzaak van een groot gebrek aan zelfvertrouwen, al dan niet gecombineerd met vormen van perfectionisme vrijwel altijd in de jeugd gezocht moet worden, wil dit nog niet zeggen, dat iemand daar tijdens het opgroeien en op oudere leeftijd geen last meer van zal hebben. Integendeel. Als het zaadje van het gebrek aan zelfvertrouwen eenmaal is gaan groeien, is dat heel moeilijk en alleen met heel veel zelfinzicht en een gigantisch doorzettingsvermogen om te willen veranderen, aan te pakken.

Het grote probleem bij dit soort ongrijpbare zaken, die zoals dat heet "tussen de oren zitten" is, dat ze heel slecht van buitenaf aan te pakken zijn. Een buitenstaander kan nog zo vaak zeggen, dat er geen enkele reden voor een gebrek aan zelfvertrouwen is, maar dat werkt totaal niet. Het enige dat echt helpt om zelfvertrouwen op te bouwen, is zelf te ervaren, dat er geen enkele reden voor is, om een gebrek aan zelfvertrouwen te hebben. De betrokkene moet het echt zelf in gaan zien. 

Belangrijk is dan ook, om op zoek te gaan naar  de eigen talenten. Iedereen heeft die talenten, maar niet iedereen is zich van het bestaan bewust. Misschien is iemand pianovirtuoos. Maar als er als kind geen piano in huis was en je er nooit les in hebt gehad, dan zal je dat nooit weten. Dus is een eerste stap om zelfvertrouwen te gaan kweken, om op zoek te gaan naar je mogelijke talenten. 

Sta overal voor open. Denk er over na, wat je leuk vindt. Zoek uit waar je interesses liggen. Kijk waar anderen je mening over vragen. Alle kans dat daar aanknopingspunten te vinden zijn. En durf dan heel voorzichtig en vooral kleinschalig te beginnen, zodat het haalbaar is en blijft. En je er geleidelijk in kunt groeien. Want grijp je in het begin te hoog, dan is de kans op een forse mislukking heel groot. En een nieuwe mislukking kan een ontluikend zelfvertrouwen direct weer een flinke knak geven, die ons weer verder achteruit zet.

zelfvertrouwen in Jetje's dag


Het opbouwen van voldoende zelfvertrouwen is in elk geval altijd een tijd vretende kwestie. Sterker nog, zeker als er een paar onverwachte tegenslagen te verduren zijn, dan kan het een flink deel van een mensenleven gaan kosten. Maar het is belangrijk om het feit dat je niet veel zelfvertrouwen hebt, gewoon als zodanig te accepteren. 

Het ontstaan van zelfvertrouwen laat zich niet dwingen. Het laat zich niet opleggen. Het laat zich alleen langzaam maar zeker opbouwen, door het behalen van kleine successen. Dus hebt u te weinig zelfvertrouwen? Geef uzelf dan de kans om die successen te behalen. Zorg voor de randvoorwaarden en probeer dingen. Hoe meer hoe beter. Hoe meer variatie hoe beter. Probeer vooral die dingen die u nooit gedaan hebt. 

Denk aan de wijze woorden van de vroegere tv-persoon "Pippy Langkous". Die sprak: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan". Nieuwe rubriek: Kijkjes in de keuken van Team Jetje

Alweer een nieuwe rubriek. En er zullen er de komende tijd nog wel een aantal bij komen ook. Niet elke rubriek zal elke dag in Jetje's dag terug te vinden zijn. Maar dat zorgt nu juist voor de broodnodige variatie. In deze eerste aflevering gaan we in op het verzamelen van ideeën en het vastleggen ervan. De komende tijd gaan we daar uitgebreid op terugkomen, want een goede manier om ideeën te registreren, uit te breiden en steeds beter toepasbaar te maken, is buitengewoon belangrijk voor elk creatief beroep.


Belangrijke redenen om een dagboek bij te houden 

Dagboeken spreken niet iedereen aan. Toch bevat de lijst met mensen die dat wel doen, indrukwekkende namen als tycoons als Richard Branson en Artistoteles Onassis. Ook het popidool Eminem onthulde inmiddels stapels dagboeken volgeschreven te hebben. 

Ook hier binnen Jetje’s Team zijn we aan het bijhouden van dagboeken begonnen en het bevalt prima. 

Dagboeken hebben bij veel mensen een soort imago van een soort geheim boek met een slotje er op, waar met name tienermeisjes hun geheimen aan toevertrouwen, maar inmiddels heeft het op een veel groter gebied poot aan de grond gekregen. Vooral in de zakelijke en de creatieve wereld.

Opmerkelijk in deze digitale tijd is, dat er vooral gebruik gemaakt wordt van papieren notitieboeken. Waar je zou verwachten dat dit bijhouden van een dagboek op de telefoon zou gebeuren, blijkt deze papieren versie populair. Met name het feit, dat je er bij een papieren versie zelf je indeling aan kan geven is van belang. En een papieren dagboek is in het algemeen een stuk overzichtelijker.


Redenen om een dagboek te hanteren zijn bijvoorbeeld: 

Zo snel mogelijk en zo gestructureerd mogelijk vastleggen van spontane ideeën. Die komen op de gekste momenten opzetten en als je niet direct iets met eventuele invallen doet, dan verdwijnen ze weer even snel, om echt nooit meer terug te komen. Zodra je iets te binnen schiet, maak je een snelle krabbel. Een trefwoord is meestal al genoeg om het idee later terug te kunnen halen, 

En als er daarna even een kans voor is, dan noteer je het idee misschien iets duidelijker en leesbaarder in je dagboek.

Ieder mens heeft een bepaalde voorkeur, hoe hij dingen noteert en bewaart. Zeker een blanco dagboek, biedt echt alle mogelijkheden, die je maar wilt. Hier bij Team Jetje werken we bij voorkeur met mindmaps, omdat we hier nogal visueel zijn ingesteld. En mindmaps hebben het grote voordeel, dat je ze onbeperkt uit kunt breiden. Worden ze te groot, dan zijn ze heel gemakkelijk te splitsen in kleinere, onderling gekoppelde mindmaps die je daarna ieder op zich weer uitbreiden kunt.

Belangrijk is om gewoon op te schrijven wat je bezig houdt, zonder enige oordeelsvorming of verdere uitwerking. Waarnemen en noteren zonder interpretatie. Dat is trouwens nog behoorlijk lastig ook. 

Het is het beste, om je dagboek heel regelmatig door te lezen en je eigen aantekeningen op je in te laten werken. Vaak komen uit eerdere aantekeningen, observaties, suggesties en ideeën weer totaal nieuwe ideeën en suggesties voort. 

Een ander voordeel is dat je door die manier van werken, na verloop van tijd ook patronen in je aantekeningen gaat zien. En ook die patronen kunnen weer aanleiding geven, om alleen daar al eens verder in te duiken en mogelijk nieuwe ideeën of suggesties op te doen.

Een goed dagboek is wat dat betreft bijna een levend iets. Het is niet zo dat iets, dat alles wat eenmaal in staat,  nooit meer aangevuld of aangepast zal gaan worden. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat het gebeurt. En zeker een doorleefd dagboek, dat al vaak doorgewerkt en van aanvullingen voorzien is, kan later een formidabele bron van inspiratie zijn. 

De ervaringen met het gestructureerd opschrijven van letterlijk alles wat voorbij komt, is iets wat ons bij Team Jetje in elk geval uitstekend bevalt. 

Nog een klein voorbeeld van wat bij de creatieve geesten van Team Jetje allemaal de aandacht heeft. En dat is de flarf. (De wat? Inderdaad, de flarf).

Een flarf over zelfvertrouwen en sneeuwval

We experimenteren bij Team Jetje ook met allerlei vormen van tekst. Een moderne vorm van tekst is de zogenaamde Flarf. Een flarf is een soort van dichtvorm. Een flarf is daarbij volledig gebaseerd op een vorm van toeval. Het werkt als volgt: 

Je neemt twee woorden en voert die aan de Google zoekmachine. Dan neem je de teksten die Google van de eerste 5 tot 10 zoekresultaten geeft. Zie de afbeelding hier onder. 

 

flarf over zelfvertrouwen
afbeelding afkomstig uit Google.nl

Met nog wat hulp- en bijwoorden plak je het geheel tot een lopende tekst aan elkaar. Dit is in feite de bijdrage van de auteur /  dichter.

De gekozen worden zijn bepalend voor de toevalsfactor in het gedicht. Soms leidt dit tot verrassend poëtische teksten. Een voorbeeld van een flarf, gebaseerd op de zoekwoorden "Zelfvertrouwen en sneeuwval":

Let op: Door de verwachte sneeuwval kan de bezorging van je pakket langer duren,

Maar hoe kun je het zelfvertrouwen van je kroost beïnvloeden?

Als meerdere teststraten en vaccinatielocaties dicht zijn vanwege sneeuwval?

En skiërs zijn net zoals sneeuwvlokken.

Geen twee zijn exact hetzelfde. Sommige skiërs zijn

vrije geesten die graag grote bergen en diepe sneeuw ontdekken.

Opnieuw komt er flinke sneeuwval opzetten vanuit het zuiden.

Dat leidt tot minder vermoeide ogen,

verbeterde reactietijd

en meer zelfvertrouwen.

De flarf kan voor bijzondere teksten zorgen, die soms heel fascinerend zijn om te lezen. En dat niet alleen, ze geven vaak stof tot nadenken omdat het in feite echte vormen van out-of-the-box denken zijn. En dat is nu juist de vorm van denken die we zo graag willen omdat die tot zulke innovatieve ideeën in staat is. Wat dat betreft zou de flarf meer aandacht mogen krijgen. We zullen ze zo af en toe dan ook hier op Jetje's dag eens aan de orde stellen.  Morgen


Morgen is het de dag van het veilige internet. Heel belangrijk, zoals iedereen weet, die wel eens gehackt is, of een virus op zijn computer of telefoon heeft gehad. Het wordt in elk geval een onderwerp, waar de rook vanaf slaat, dat kan ik u wel beloven.


Colofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, het team dat haar ondersteunt. Het team bestaat uit een wisselend aantal medewerkers. Team Jetje is inmiddels ook in te zetten voor ander schrijf- en fotografiewerk, waar bijvoorbeeld een regionale krant al gebruik van maakt. Voorwaarde is wel dat je in de kunst of de fotografie bezig bent. 

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan plaatsing verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft jouw werk wel een leuke exposure. Want dit weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website, weblog, Facebookpagina en vergelijkbaar  is altijd toegestaan maar liever geen affiliate links. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact met me opnemen en dan kijk ik graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is wat mij betreft best veel.

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts