Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

22 april. Earth day

22 april. Earth day

 

Vandaag is het Earth day. De dag van de bewustwording over de aarde. Vooral voor mensen die er vragen over hebben, is dit een heel lastig onderwerp. De waarde van de aarde als onze leefplaneet zal niemand ter discussie stellen. Maar de vaak extreme manier waarop mensen vóór en tegen maatregelen zijn, kan nog wel eens voor vrijwel onoverbrugbare tegenstellingen zorgen. 


22 april. Earth day 2021


Een groot probleem is daarbij dat partijen hun standpunten innemen en alles wat er gebeurt als "bewijs" voor hun eigen gelijk interpreteren, zonder eens te kijken of er wellicht andere standpunten zijn. Een echte wetenschapper neemt vrijwel niets voor waar aan en zoekt naar bewijzen dat hij het wellicht niet bij het rechte eind heeft. Een pseudowetenschapper is overtuigd van het eigen gelijk en zoekt constant naar bewijzen dat hij gelijk heeft. Dat er een andere kant in dat gelijk kan zijn, is iets dat eigenlijk geen rol speelt.


22 april. Earth day 2021


In milieukwesties speelt dat heel sterk. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. De afgelopen jaren is een deel van de ijslaag op Groenland verdwenen. Gesmolten door de gemiddeld hogere temperatuur. Daarbij kwamen restanten in verschillende vormen tevoorschijn, die aantonen dat Groenland ooit bebost geweest is. Het lijkt zelfs zo te zijn dat dit bos meermalen gekomen en gegaan is, wat op zich met de verschillende ijstijden die er geweest zijn, heel goed mogelijk is. Ook uit de tijd van de Vikingen, zo rond 800 tot 1200 is bekend, dat die al een aantal nederzettingen op Groenland hadden, omdat het toen groen en bewoonbaar was. Groenland was heel geschikt om Noorse schapen te houden. Een goede bron over dit onderwerp is het boek "Aan de rand van de wereld" van Michael Pye. 

 

22 april. Earth day 2021Nu kun je uit een dergelijke ontdekking meerdere conclusies trekken. De klimaatpessimisten zien een gesmolten ijskap en zien dat als hét bewijs dat we  op dit moment als mensheid met een rampzalig scenario zitten. De klimaatoptimisten wijzen op het feit, dat er vroeger ook geen ijs op Groenland heeft gelegen en dat er dus kennelijk niet zoveel aan de hand is. IJs komt en gaat nu eenmaal op Groenland en wat nu verdwijnt komt t.z.t. wel weer terug. Beide beweringen zijn min of meer waar. Ze zijn ook niet gemakkelijk onderuit te halen. Maar ze vertellen ook allebei maar één kant van het verhaal en zijn daarmee voor de andere kant automatisch onaanvaardbaar. En dan zit de discussie vast. Muurvast. Beide kanten graven zich in en gaan steeds meer voor eigen parochie preken. Waardoor men steeds meer in een eigen wereld komt te leven, waarin iedereen hetzelfde denkt. Wat er buiten die wereld leeft en wat er daar voor gedachten zijn, is niet interessant meer. Dat is toch allemaal onzin, zo wordt er geredeneerd. En waarom zou je naar onzin luisteren? 


22 april. Earth day 2021Dit verhaal over Groenland is maar één voorbeeld, dat iedereen zelf via Google kan controleren. Maar er zijn duizenden van dit soort verschillen in denken, die totaal onoverbrugbaar zijn. We vinden ze in allerlei wetenschappen, in religie, in de gezondheidszorg, in de politiek, in de economie en ongetwijfeld in nog veel meer andere zaken. De voor de hand liggende oplossing lijkt te zijn, om een neutrale positie in te nemen. Je bekijkt de ideeën van beide kanten, denkt daar zelf eens goed over na en komt uiteindelijk tot je eigen conclusie. Meestal zitten er in de denkbeelden van beide kanten prima aanknopingspunten. Simpel toch? Maar ook dat blijkt slecht te werken.

 

22 april. Earth day 2021Want vooral de flink ingegraven partijen hebben als regel, dat iedereen die niet vóór hen is, automatisch tegen hen is. Neutraliteit is volgens die aanname onmogelijk, want ook dat is een vorm van tegen zijn. Een neutraal persoon bestaat niet. Er zijn slechts medestanders (die zijn en denken goed) en er zijn tegenstanders. En die denken helemaal verkeerd. 


22 april. Earth day 2021


Het is waarschijnlijk, dat de social media een hele belangrijke rol spelen in deze opdeling van de wereld in goed en fout. Iedereen kan een mening of een theorie plaatsen en met wat selectief winkelen bij verschillende opinievormers, kun je nog wel een min of meer "wetenschappelijke" theorie opbouwen ook, die van diverse kanten ondersteund wordt. Dan ga je jouw theorie als de enige echte naar buiten brengen en gegarandeerd dat je ook weer volgers krijgt. En met een beetje geluk begint iemand anders een eigen verhaal, waarbij jouw theorie weer als basis wordt gebruikt. 


22 april. Earth day 2021


Al met al ontstaat er een spinnenweb van nieuws en nepnieuws, waarbij het nauwelijks meer te ontwarren is, wat nu echt is en wat niet. De gewone media bieden weinig extra nieuws. Die hebben het te druk met overleven, om zelf nog veel onderzoek te doen. Deze media moeten het eigenlijk hebben van diepgravend onderzoek, maar iedereen die kans ziet om een "praatprogramma" op de televisie in zijn geheel uit te kijken, weet wel dat de mening van een BN'er tegenwoordig belangrijker is, dan de mening van welke professor of hoogleraar met 50 jaar ervaring dan ook. 

22 april. Earth day 2021


Dagen als Earth day zijn belangrijk, omdat ze mensen tot nadenken aan zouden moeten zetten. Maar of ze enige bijdrage leveren aan een inhoudelijke discussie is zeer de vraag. Of het de grote groep mensen, die het een interessant onderwerp vindt, maar die niet de kennis heeft om alle wetenschappelijke resultaten te beoordelen, ook maar iets verder helpt, is zeer de vraag. 

Voor mijzelf heb ik al lang geleden uitgemaakt, om mij niet te bezig te houden met het innemen van standpunten over al dit soort problemen. Ik mis de achtergronden, ik mis betrouwbare gegevens en ik mis gewoon de kennis van zaken. Het oncontroleerbare idee van anderen napraten, is mijn stijl niet zo.  Ik laat de vele discussies over de genoemde onderwerpen, dan ook heel graag aan anderen over. :-) :-)

Maar gewoon domweg eens naar elkaar luisteren, zou de mensheid op dit punt wel eens verder kunnen brengen, dan allerlei herdenkingsdagen op te tuigen en verder lijnrecht tegenover elkaar te blijven staan. 
 
 


Maak je idee geloofwaardig


Hoe Elon Musk de mensen hem serieus liet nemen


Echt grote ideeën die de wereld veranderen, zien we niet elke dag langskomen. En als er dan al eens eentje langs komt, is het buitengewoon lastig om de mensen zo'n nieuw idee te laten accepteren. Veel mensen hebben geen enkele moeite met de stabiele situaties en zitten totaal niet op nieuwe ontwikkelingen te wachten. Die geven maar veranderingen.  Je moet je er allemaal maar in verdiepen en die veranderingen kosten daardoor nog moeite ook. Verandering lokt heel vaak weerstand uit. Vraag het maar aan de uitvinder van de stoomlocomotief, die mensen met een rode vlag voor zijn uitvinding uit moest laten lopen. Het is maar goed voor de NS dat dit inmiddels afgeschaft is. 

Bij die weerstand tegen verandering komt nog bij, dat veel mensen weinig tot geen ambitie kennen. En als jij dan aangeeft wél een ambitieus plan te hebben, dan zien we vaak de bekende Nederlandse reactie, "dat je maar gewoon moet doen", want dan doe je immers "al gek genoeg". 

Dat er zonder ambitieuze mensen, die wél iets aan durven te pakken, weinig zou veranderen in de wereld, is iets waar de grote massa maar gemakshalve aan voorbij gaat. Iemand zal toch eens een keer met een initiatief moeten komen. Anders komt er nooit iets nieuws. Op welk gebied dan ook.

Maar als we dat nut van veranderingen in het achterhoofd houden, hoe kunnen we mensen er dan van overtuigen, dat het heel verstandig zou zijn, om jouw wereldidee te omarmen, in plaats van het in een hoek te zetten? Of anders gezegd, als je iets grootschaligs op wilt zetten, dat voor jezelf gewoon te groot is, hoe krijg je dan anderen aan boord? Hoe krijg je medewerking?

De kracht van geloofwaardigheid

Dit was natuurlijk ook het probleem waar de toen nog vrij onbekende Elon Musk tegenop liep, toen hij aankondigde iemand in de ruimte te gaan brengen. Inmiddels wordt hij overal wel serieus genomen. Meer dan serieus zelfs. Maar in die tijd was hij nog totaal onbekend. Het enige wat hij zelf wist, was dat hij een missie had, namelijk om ruimtetoerisme binnen enkele jaren mogelijk te maken. En van de inspanningen van NASA en anderen in die tijd was hij niet echt onder de indruk.

En dus kwam hij met het idee van een prijs, om bedrijven te motiveren om de technologie mogelijk te maken om zijn idee te realiseren. Er was maar één probleem: Het geld was er niet. En niemand geloofde dat het geld er ooit zou komen. Het idee was te revolutionair. Geldschieters werden er eerder bang van dan dat ze er aan mee zouden gaan doen.

Elon Musk vond de oplossing door zijn presentaties te geven in gezelschap van astronauten en zeer enthousiaste ingenieurs. Hij vond de mensen, die wél achter zijn idee stonden en er de kracht van in zagen. En de invloed van deze ambassadeurs, begon zijn project de geloofwaardigheid te geven, die hij zelf niet voor elkaar kon krijgen. Als Elon Musk alleen was gekomen, dan zou hij niet ver gekomen zijn. Hij was uitgelachen en zonder een cent weer weggestuurd. Maar met deze personen aan zijn zijde, die echt wisten waar hij het over had, was dat een heel ander verhaal. Omdat die mensen met kennis van zaken wel serieus werden genomen.

Hoe wordt jouw grote idee geloofwaardig?

Dus, de volgende keer als je een geweldig idee voor een bedrijf of een product hebt, denk er dan over na hoe je anderen zover krijgt om het actief te steunen, zodat je geldschieters en andere belangrijke personen kunt overtuigen. Als het allemaal maar raar klinkt uit jouw mond, dan moet je praten met mensen die wel over de noodzakelijke visie beschikken. En die wel in staat zijn om anderen te overtuigen. En die mensen moet je achter je idee gaan krijgen.

En dat is dan weer het voordeel van een "groot idee". Mensen gaan daar eerder achter staan, dan met een klein idee, waar verder toch ook niet veel eer aan te behalen valt. Een groot idee is immers veel interessanter? Mensen die er achter gaan staan, worden waarschijnlijk enthousiaste ambassadeurs. 
 
Maar je moet ze wel even zien te vinden. Misschien door je idee een flink stuk groter te maken? Zodat het interessanter wordt? Misschien is je idee wel veel te bescheiden opgezet. Misschien is je idee al teveel aangetast door het Nederlandse  "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg" virus? Dus heb je plannen voor een dergelijke strategie, zorg dan voor een idee dat groot genoeg genoeg is. Hoe groter en uitdagender, hoe groter de kans dat je mensen achter je krijgt.Binnenkort mogen we weer winkelen. Dus kan ik weer achter kleding aan! Maar het kan ook anders geregeld worden en daar gaan we morgen eens naar kijken!

Colofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, een ondersteunend team met een wisselend aantal medewerkers.

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft wel een leuke exposure want het weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website of weblog is altijd toegestaan. Affiliatelinks zijn niet toegestaan. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact opnemen en dan kijken we graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is best veel.

 

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken:

e-mail

Chat via Messenger 

Jetje's dag op Facebook

Jetje's dag op Instagram

Jetje's dag op Twitter  

Jetje's dag op Friendweb

Alle foto's uit Jetje's dag staan op Pinterest 

Kleinere berichten, foto's, kunstwerken etc. staan hier 

 


Disclaimer en copyright

privacystatement


 

Meer informatie over Team Jetje


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts