Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

3 september 2021. Internationale Dag van de Seksuele Gezondheid en de curryworst

 

 

3 september. Internationale Dag van de Seksuele Gezondheid en de Curryworst


De World Sexual Health Day wordt georganiseerd sinds 2010. Het doel van de dag is, zoals meestal met dit soort dagen, mensen bewust te maken van het effect dat seksualiteit heeft op de rest van je gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar het effect op het algemeen welzijn en of er bepaalde rechten aan zitten, die dan weer geschonden kunnen worden.

Elke twee jaar wordt ergens in de wereld een congres gewijd aan deze problematiek. Dit is het zogenaamde WAS-congres dat het laatst gehouden is in Mexico stad in 2019. Daarna gooide Corona roet in het eten, zoals bij zoveel van dit soort congressen gebeurd is. Dit WAS-congres trekt allerlei onderzoekers op het vakgebied, clinici die er mee te maken hebben, personen met een specialisatie op het gebied van opvoeden, personen die als beleidsmaker fungeren en uiteraard de nodige activisten die dit als expertise hebben gekozen. Het doel van het WAS-congres is het uitwisselen van ideeën, ervaringen en het opdoen van nieuwe inspiratie.

Al met al is het waarschijnlijk toch iets dat aan de meeste mensen voorbij gaat. Met seksualiteit heeft natuurlijk ieder menselijk wezen te maken, maar dat leidt bij het grootste deel niet tot problematische situaties. En zo wel, dan is de zorg in landen als Nederland goed toegerust om de eerste problemen wel op te vangen. Maar dat is natuurlijk lang niet overal in de wereld het geval. 

Maar laat ik het eens gaan hebben over mijn eigen rol waar het deze problematiek betreft. Want bij toeval ben enkele jaren geleden in een randgebied hiervan terecht gekomen, wat mijn ogen ervoor wel heeft geopend.

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn, dat ik van nature een vrij donker en volgens velen dreigend uiterlijk heb. Al snel toen ik in het modellenvak begon, kwamen er dan ook al geluiden of ik niet als SM-Meesteres zou willen beginnen.

Meesteres Alettasia in vol ornaatNu was dit een fenomeen waar in mijn geboortestreek, de noordelijke Veluwe, niet veel openlijke aandacht aan werd gegeven. Het heeft er ongetwijfeld buiten het directe gezichtsveld bestaan, maar dat zou altijd met kracht door alles en iedereen ontkend worden. Maar het feit dat ik het nooit meegekregen had, weerhield me er niet van om mij eens in die wereld te verdiepen. En toen stuitte ik toch wel op een wereld die veel en veel omvangrijker was dan ik dacht. 

Meesteres Alettasia in vol ornaatEn ik ben nieuwsgierig genoeg om dan toch eens te gaan onderzoeken wat er speelt. Een aantal foto's op sociaal media maakten heel veel los. Zeker toen die foto's ook nog overgenomen werden door een landelijk tijdschrift, de Nieuwe Revue. Een blad dat inmiddels is opgeheven. Ik kreeg ook contacten die actief waren in de SM-wereld en er ging een hele nieuwe wereld open.

Meesteres Alettasia in vol ornaat


Ik kreeg een dusdanige stroom aan aanvragen van mannen in allerlei leeftijdsgroepen voor SM-sessies dat ik het nooit aan zou kunnen. En dat was dan nog alleen maar op basis van wat foto's. Laat staan als ik echt aan de gang zou gaan en actief als SM-Meesteres zou gaan werken. Ik kreeg lange e-mails van mannen die meestal goede tot zeer goede banen hadden. e-Mails waarin sommigen hun hele ziel en zaligheid blootlegden. En dat deden ze aan een voor hen volslagen onbekende. Dat maakte me wel duidelijk, dat er veel mensen met dit soort behoeften rond liepen. De nood was hoog en de groep met die nood was groot. Ik ben er aan begonnen en het ging goed. Het werk, zoals ik dat deed bleek in een sterke behoefte te voorzien. Maar als ik er mee door wilde gaan, dan was er wel meer nodig, zoals een aparte ruimte voor een SM-studio. Ik kon niet alles in mijn woning gaan doen. En ik ben gaan kijken wat er allemaal geregeld moest gaan worden. 

Het bleek al snel, dat actief aan de gang gaan als praktiserend Meesteres met eigen studio een probleem zou worden. Zou ik het willen, dan moest dat allemaal goedgekeurd worden door de bureaucratie, waarbij gerekend moest worden op een lange doorlooptijd, gekoppeld aan gigantische bedragen. Die bureaucratie moest aangestuurd worden door een groep juristen om echt van alles en nog wat te regelen. Wat door een kenner werd begroot op zo'n €20.000, alles vooraf te betalen. En onderdak werd een probleem. Banken zeggen je hypotheek op, als je zoiets begint en huisbazen slaan ook dreigende taal uit. Het risico van huisuitzetting is heel groot. En je bent kwetsbaar omdat je nooit weet wie je binnen laat.

Meesteres Alettasia in vol ornaatNee, praktiserend Meesteres ging het niet worden. Wel vind ik het gewoon leuk om af en toe de aparte kleding die ik inmiddels had gehad nog eens aan te trekken voor een fotoshoot.  Inderdaad, gehad. Ik kreeg als Meesteres namelijk allerlei cadeaus, vaak van mensen die ik helemaal niet kende. En die ik meestal ook nooit ontmoet heb. Ik kreeg allerlei kleding, bloemen en chocolade in allerlei soorten en maten. Wat dat betreft was het helemaal geen verkeerde baan.  De foto's uit dit artikel komen uit dit soort shoots vandaan.


Maar ik moet zeggen, dat mijn ogen zijn open gegaan. Ik had niet verwacht dat er zo'n grote groep zou zijn, die zich hier mee bezig hield. Een groep die behoorlijk klem zit, omdat de bureaucratie met al hun regeltjes en vergunningen eigenlijk de allesbepalende factor is.

En dan is het nog niet zo gek, als er een keer nagedacht wordt over het welbevinden van mensen,  die bepaalde seksuele behoeften zo moeten onderdrukken.

Meesteres Alettasia in vol ornaat


Curryworstdag

Opmerkelijk genoeg is 3 september ook nog de curryworst dag. Uiteraard opgezet om de vooral Duitse curryworst te promoten. Je weet wel. Die Duitse bratwurst met een lading kruiden en sauzen er in. Bekend van bierfeesten en uitstapjes naar München. Misschien een leuk onderwerp voor de Jetje's dag van 3 september volgend jaar?


3 september curryworstdag


De foto's van de Meesteres zijn van fotograaf Marcel van der Looij uit Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden.Quote van de dag


quote van de dag


verbeter de wereld en begin bij jezelf
 

Toeval of niet?. De boeiende wereld van de synchroniciteit


Gisteren is de vraag in het artikel "Goodbye Zoetermeer deel II" al neergelegd. Bestaat er zo iets als toeval? Het is een interessante vraag, waar je op verschillende manieren en uit allerlei hoeken naar kunt kijken. Het antwoord is minder voor de hand liggend, dan je misschien zou denken.

Een paar jaar geleden ging ik even boodschappen doen. Ik ging lopend en halverwege werd ik even aangesproken door een vroegere kennis. Toen ik terug bij mijn woning kwam, stonden er een paar mensen bij een auto. Ik lette er verder niet op en drukte als gebruikelijk op de knop van de lift. De mensen van de auto waren achter mij aangekomen en zeiden plotseling mijn naam en "Ken je ons niet meer?" Het was een neef met zijn vrouw die ik vijftien jaar niet meer gezien had. Maar ze wisten niet exact waar ik woonde. Ze waren dan ook heel verbaasd dat ze mij langs hadden zien lopen.
 


Een puur toevallige ontmoeting? Of een samenloop van omstandigheden? Was ik geen boodschappen gaan doen en was ik onderweg niet een paar minuten dor mijn kennis opgehouden, dan had ik daar niet gelopen en hadden ze mij niet gevonden. Er waren een aantal toevalligheden geweest, die deze ontmoeting mogelijk hadden gemaakt.

Je kon het daardoor eigenlijk nauwelijks toeval meer noemen. Je kent zelf waarschijnlijk ook wel van dit soort voorbeelden. Er gebeuren een aantal dingen zonder enig verband, maar achteraf blijkt dat die samen wel voor een bepaalde gebeurtenis hebben gezorgd. "Dit is geen toeval meer", zeggen we dan.

De vraag of het hier om toeval gaat of niet, is uitgebreid besproken in het boek "synchroniciteit" van Joseph Jaworski. En Jaworski is daar heel uitgesproken in. Er bestaat gewoon geen toeval. Alle gebeurtenissen in een mensenleven zijn niet alleen verklaarbaar, maar ze zijn zelfs min of meer voorspelbaar.

"Synchroniciteit" is een fascinerend boek. Veel mensen zijn geneigd om te vinden, dat alles ofwel puur toeval is, ofwel dat ons leven wordt bestuurd door een hogere macht die alle touwtjes in handen heeft.

Deze twee groepen sluiten elkaar in het algemeen uit. Maar hier wordt een derde weg gepresenteerd, die ooit uitgewerkt en beschreven is door de Zwitserse psychiater/psycholoog Carl Jung, die het heel goed voor mogelijk hield, dat er een derde weg bestond, die hij synchroniciteit noemde. Jaworski heeft deze term later van Jung overgenomen. Jung sprak ook wel van de "acousale verbondenheid". Dus een verband tussen gebeurtenissen waar geen direct duidelijk "oorzaak en gevolg" verband tussen bestaat. Bijvoorbeeld, je noemt in een gesprek een bepaald persoon die je al lang niet meer gesproken hebt en een kwartiertje later belt hij je op.
 
 
natte rol wc-papier
Als toiletpapier in het water valt (oorzaak!) dan wordt het onbruikbaar voor het oorspronkelijke doel (gevolg)We zijn er aan gewend dat een bepaalde gebeurtenis automatisch een andere gebeurtenis mogelijk maakt. De ene gebeurtenis veroorzaakt vrij automatisch de volgende. Er wordt wel gezegd dat er causaal verband bestaat. Anders gezegd, er is sprake van een oorzaak en een logisch gevolg dat uit die oorzaak voortkomt. Als ik een brandende lucifer te lang vast houd, dan brand ik onvermijdelijk mijn vingers.

Jung was echter van mening, dat ook op het oog willekeurige gebeurtenissen een verband konden hebben, dat wel degelijk een vaststaand resultaat kon hebben. Dat verband is zijn begrip Synchroniciteit.

Klinkt het nog steeds een beetje zweverig en vaag? Logisch, veel mensen zullen dat vage gevoel wel hebben bij dit soort theorieën. Maar het wordt nog vreemder.

De theoretische natuurkunde is niet iets dat op de lagere school behandeld wordt. Daar zul je behoorlijk voor door moeten studeren voor je ook maar iets gaat begrijpen van de wereld van de kwantummechanica en andere moeilijk te bevatten onderwerpen. De bekende zwaar gehandicapte Steven Hawkins was er een meester in. Maar de man was dan ook een uitzonderlijk genie.

Kenmerkend aan de theorie van de kwantummechanica is, dat die er van uit gaat dat er meerdere werelden en meerdere waarheden kunnen bestaan. En dat daar dus ook allerlei verbanden tussen kunnen bestaan. En dan komt de wereld van Jung met zijn synchroniciteit plotseling in een veel realistischer daglicht te staan.

De hoogleraar in de theoretische natuurkunde, David Bohm, heeft veel over deze theorie gepubliceerd. Hij was een goede bekende van een ander genie namelijk Einstein. Het ligt dus duidelijk toch wat meer dan een zweverige theorie.

Er wordt duidelijk vanuit de theoretische natuurkunde, één van de strakste wetenschappen die er is, naar di soort fenomenen gekeken. Bohm slaat daarbij een brug van deze wetenschap naar een totaal andere tak van wetenschap, namelijk de geesteswetenschappen van Jung.

Praktisch gesproken betekent de theorie van de synchroniciteit, dat we in ons leven zelf "voorspelbare wonderen" mogelijk moeten en kunnen maken. Dat doe je door het nemen van bepaalde stappen en harde keuzes in je leven. Als je een harde keuze gemaakt hebt, dan zullen er dingen gaan gebeuren die deze keuze gaan ondersteunen en je helpen om je doel te bereiken. Jaworski is een fervent aanhanger van deze theorie en geeft in zijn boek vele voorbeelden.

Synchroniciteit is een wereld die voor veel mensen behoorlijk hoog gaat, maar het geeft wel een heel ander licht op het bestaan. Het geeft aan dat we onze toekomst voor een deel, zo niet volledig, zelf in de hand hebben en helemaal zelf kunnen bepalen. En dat is natuurlijk een fascinerende gedachte.

Het boek van Jaworski is voor dit soort taaie kost, opmerkelijk goed leesbaar, ook als je weinig tot niets van deze wereld weet. Voor mensen die zich eens in deze bijzondere kijk op het bestaan willen verdiepen, is zijn boek "Synchroniciteit" zeker aan te raden.  

Morgen in Jetje's dag

Dit wordt het weekend van de herrie en de verbrande rubber lucht. De formule 1 komt er aan. Maar je kunt er ook veel voordeel van hebben als eenvoudige particulier. Daar ga ik maandag over vertellen, onder het genot van een kaaspizza, want het is maandag ook nog eens kaaspizzadag. En dan wens ik iedereen een geweldig weekend toe. Maak er iets moois van.

Colofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, een ondersteunend team met een wisselend aantal medewerkers.

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft wel een leuke exposure want het weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website of weblog is altijd toegestaan. Affiliatelinks zijn niet toegestaan. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact opnemen en dan kijken we graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is best veel.

 

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken:

e-mail

Chat via Messenger 

Jetje's dag op Facebook

Jetje's dag op Instagram

Jetje's dag op Twitter  

Jetje's dag op Friendweb

Alle foto's uit Jetje's dag staan op Pinterest 

Kleinere berichten, foto's, kunstwerken etc. staan hier  

Zoekt u een begrip uit de kunst? Een kunstenaar? Een kunststroming? Klik hier

 


Disclaimer en copyright

privacystatement


 

Meer informatie over Team Jetje
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts