Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

15 februari. dag van de betaalde liefde

15 februari. De dag van de betaalde liefde

 

De opvolger van Valentijnsdag

 
Natuurlijk is 14 februari Valentijnsdag, maar de dag erna, 15 februari, de dag van de betaalde liefde, is waarschijnlijk bij het grote publiek wat minder bekend. Deze dag van de betaalde liefde is opgezet ter ere van een beroepsgroep, die waarschijnlijk de oudste ter wereld is, maar waar desondanks nog altijd een onduidelijk en vooral negatief beeld van bestaat. 
 
Een dag om dat negatieve beeld eens flink positief bij te stellen, is dan ook zeker geen overbodige luxe. 
 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | De dag van de betaalde liefde|


De andere kant van het imago

De dag van de betaalde liefde is opgezet, door de belangenvereniging van sekswerkers, 'PROUD'. Op deze dag toert de vereniging met een bus door Nederland, om het publiek eens een andere kant van hun werk te laten zien.


Sekswerker in plaats van prostituee

PROUD legt op hun website duidelijk uit, waarom men ervoor kiest om "sekswerker" genoemd te worden en geen ‘prostituee’. Dit laatste begrip ervaart men als denigrerend, met name omdat het iets passiefs en de suggestie van ondergeschikt zijn in de naam heeft. 
 
De letterlijke betekenis is  ‘iemand die beschikbaar wordt gesteld voor seks’ en dat is niet wat men bij PROUD zelf voor ogen heeft. De moderne sekswerker is gewoon iemand met een beroep, waar men trots op is. Het is een gewone en ook nog veel gevraagde vorm van dienstverlening. En waarom zou dat niet zo mogen zijn? En hoe was dat vroeger?
 

www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | De dag van de betaalde liefde|


De Babylonische tijd en de Grieken

De eerste echte beschrijvingen van het vak vinden we in de Babylonische tijd. In die tijd had de sekswerker (alleen noemde men zich ongetwijfeld anders) vaak een winkel in wijn. En die beide functies werden dan gecombineerd. Een soort verre voorloper van de moderne club dus. 
 
Daarna vinden we levendige beschrijvingen over het vak in de Griekse tijd. De Grieken stonden al bekend als flink "open minded" en hadden ook met het vak van de sekswerker geen enkel probleem. 
 
Een deel van hen was zelfs in dienst van de staat, die hen op allerlei manieren ondersteunde.
 

 www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | De dag van de betaalde liefde|

De moeilijke Romeinen

Waren de oude Grieken er niet moeilijk over, dat lag anders in het latere Romeinse rijk, waar het vak werd uitgeoefend door oud-slaven en vrijgelaten slaven. Daarmee stond het in laag aanzien en latere Romeinse keizers verboden het vak dan ook. Overigens zal het er beslist geweest zijn, maar er heerste kennelijk al een vorm van taboe op. 


www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | De dag van de betaalde liefde|

Problemen met het christendom

In de Romeinse tijd begon het christendom aan populariteit te winnen. En christendom en prostitutie of sekswerk hebben nooit lekker samen gegaan. Er staan in de Bijbel enige onaardige opmerkingen over de beroepsgroep en dat boek is nu eenmaal de onfeilbare bron van alle regels voor het christendom. In veel landen werd verbieden dan ook de norm toen het christendom daar geïntroduceerd werd. 
 
Maar omdat de vraag zich niet door het invoeren van meer regeltjes laat stoppen, gaat ook het aanbod gewoon door. Maar dan in een wat andere vorm, onder een andere naam of gewoon in de illegaliteit, buiten het zicht. Waardoor de risico's en gevaarlijke bij-effecten als ziektes veel moeilijker te bestrijden werden, dan wanneer de maatschappij er open en eerlijk tegenover zou staan. Maar voor veel mensen geldt ook dat wat je niet ziet, er niet is. En dan kun je gewoon volhouden dat het in jouw nette buurt in elk geval niet voorkomt.

De kruistochten van de moderne fatsoensridders

En eigenlijk zien we het nog steeds. Zie bijvoorbeeld de kruistocht van inmiddels verscheidene overheden tegen het Wallendistrict in Amsterdam. Is de stad Amsterdam aan de ene kant heel liberaal en open, aan de andere kant vinden we ook hier de nodige fatsoensrakkers. Onder het motto van het tegengaan van vrouwenhandel wordt het sekswerk steeds lastiger gemaakt. 
 
Omdat de vraag naar deze dienstverlening ook in Amsterdam natuurlijk niet afneemt, is dan het voornaamste effect, dat het sekswerk in de illegaliteit verdwijnt. Maar dan kan de overheid zichzelf tenminste op de borst kloppen, dat het verschijnsel verdwenen is en dat men dit maar weer mooi voortvarend heeft aangepakt. Overheden zijn graag trots op zichzelf. Ze zijn vaak ook de enige.
 
www.jetjesdag.nl | Model Henriëtte Sibie | Nicolaas/S fotografie | De dag van de betaalde liefde|

Hypocriet gedrag viert hoogtij

En Amsterdam staat daar niet alleen in. Overal maakt de overheid zich druk over zaken, waar men zich gewoon niet zo mee bezig zou moeten houden. Een soms extreme hypocrisie voert daarbij overal de boventoon. En al helemaal binnen de overheid. 

En dus is het goed dat er belangenverenigingen als PROUD bestaan en dat ze met een dag van de betaalde liefde aandacht vragen voor hun bezigheden en de acceptatie ervan. 

Nog even dit: De foto's zijn gemaakt met een model, dat een rol speelt en bedoeld als een soort respectvolle hommage aan de dames, die dit wél in de praktijk doen. Het model heeft verder geen enkele binding met het vak. Concentratie heeft innerlijke focus als basis

Concentratie is lastig tegenwoordig

In de huidige corona periode moeten mensen vaak én thuiswerken én de kinderen onderwijzen. Een lastige taak waarbij de meest gehoorde klacht is, dat men zich niet kan concentreren. Nu wordt het misschien extra zichtbaar en merkbaar, maar ook vóór corona was een gebrek aan concentratievermogen een veel genoemd probleem. 
 
Ook bij bedrijven ziet men dit probleem kennelijk, want het vermogen om je goed te kunnen concentreren wordt steeds meer gevraagd in personeelsadvertenties.
 
Ons overprikkelde brein
Ons overprikkelde brein

 

Concentratie is een veelgevraagde vaardigheid

Dus een steeds belangrijkere, maar zeker niet gemakkelijk te verkrijgen, vaardigheid in de wereld van vandaag, is het vermogen om op je bezigheden gefocust te zijn en ook te blijven. Zeg maar om kans te zien, om volledig je aandacht te houden, bij hetgeen waar je mee bezig bent. Dat klinkt ergens als een soort van open deur maar dat is het in de praktijk zeker niet. Met het grote  aantal activiteiten, dat zich constant om ons heen afspeelt, is ons brein ook maar al te gemakkelijk bereid, om eens lekker af te gaan dwalen. En om daarna de aandacht naar iets heel anders te verleggen.
 

We mogen niets meer missen

Overal waar je maar kijkt, is namelijk wel iemand bezig met het een of het ander. In de huidige jachtige maatschappij, gunnen we onszelf nog maar zelden een pauze. Daarvoor gebeurt er teveel om ons heen en we willen er meestal helemaal niets van missen. 
 
En dat alles om ons heen doet een constant beroep op onze aandacht. Elk apparaat met een schermpje, dat we bezitten, licht met grote regelmaat op, vergezeld van allerlei brommende, bliepende en piepende geluidjes. Het apparaat wil steeds opnieuw onze aandacht hebben. Het geluidje vertelt ons, dat er weer iets op het apparaat binnengekomen is, En dat is toch iets waar we best eventjes een momentje naar kunnen kijken, nietwaar?  Zo veel tijd vraagt dat toch niet?  
 
Het apparaat dwingt ons bijna om er aandacht aan te geven en er een deel van onze tijd aan te spenderen. En als we dan toch even kijken dat staat er misschien nog wel iets dat interessant is. Of een leuk filmpje. Of een berichtje van iemand. En een reclame voor iets interessants is ook nooit ver weg. En voor we het weten zijn we weer een half uurtje verder.
 
 
We mogen niets meer missen
We mogen niets meer missen


Concentreren hebben de meeste mensen nooit onder de knie gekregen

In de tijd dat we nog kinderen waren, moesten onze ouders aan de eettafel altijd oproepen om ons te concentreren op het eten. Of we moesten ons van hen beter concentreren op het schoolwerk. Als volwassene, oefent er dan misschien wel niemand meer druk op je uit, maar je vindt zelf dagelijks, dat je wel eens wat beter gefocust mag blijven op je werk.
 
Of op een andere  taak, die weleens een keertje afgrond moet worden. We zijn inmiddels misschien ver van onze kinderjaren verwijderd, maar hoe hard we het ook hebben geprobeerd, we zitten nog steeds vast aan die zelfde nare gewoonte om snel afgeleid te raken. Vaak geven we onze omgeving er de schuld van, dat we ons niet concentreren kunnen. Maar uiteindelijk doen we het zelf.

Het ligt niet aan de omgeving, zoals zo vaak gedacht

Die omgeving zorgt er immers voor, dat je zo snel afgeleid wordt? Die omgeving is gewoon niet rustig genoeg? En dat is dan ook gelijk de directe reden, dat we ons niet lekker concentreren kunnen. Kortom, de omgeving is schuldig. Klaar. Is ook weer geregeld. Of ligt het misschien toch allemaal wat minder eenvoudig? Laten we daarom  eens wat verder kijken naar wat er bij concentratie of het verlies ervan, nu eigenlijk gebeurt. Dan weten we misschien wat meer. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op het moment dat je echt geconcentreerd bent?
 
De belangrijke mentale staat
De belangrijke mentale staat


De belangrijke mentale staat

Echt geconcentreerd zijn, is een bepaalde status van je brein. We noemen dat ook wel een mentale staat. Één zo’n mentale staat, is de staat van echte focus. Als je daarin bent, dan is het zo dat je je echt op slechts één bepaald onderwerp concentreert. Er is in die staat maar één ding dat echt je interesse heeft. Al je gedachten en energie zijn dan ook op dat onderwerp gericht. Het is dus van groot belang als we weten, hoe we die mentale staat kunnen bereiken. Want dat kunnen we wél zelf regelen.
 
Oefening van het brein is van belang
Oefening van het brein is van belang


Oefening van het brein is van belang

Maar de vaardigheid om die mentale staat te bereiken, kan helaas niet even in een korte periode worden aangeleerd. Het vraagt voortdurende oefening, om op een punt te komen,  waarop we ons gemakkelijk en als het ware op afroep, kunnen concentreren. Het gaat er bij echte focus om, dat je echt ALLES om je heen uit weet te zetten. En je kans ziet om je volledig op één onderwerp te richten. Er is in de juiste mentale staat nog maar één onderwerp over, waar je al je tijd en energie in wilt steken. 

Technieken om te concentreren werken niet

We worstelen zo met het afdwalen van de gedachten en de problemen om ons te focussen, omdat we vaak afgeleid worden tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Er zijn veel manieren, waarop we dit kunnen proberen te verhelpen, maar meestal wordt onze concentratieperiode hooguit een paar minuten langer. Daarna vervaagt het al weer snel en zijn er weer heel veel leuke dingen, die om aandacht schreeuwen. Er is duidelijk een meer gestructureerde aanpak nodig, die een resultaat oplevert dat wat langer duurt.

Technieken om te concentreren werken niet
Technieken om te concentreren werken niet


De oorzaak zit tussen de oren

Om het oproepen van de juiste focus op den duur onder de knie te krijgen, moeten we ons realiseren, dat de basis van die focus uiteindelijk tussen onze oren moet worden gevonden. Er moet eerst een soort innerlijke focus bereikt worden, voordat een focus op de wereld om ons heen mogelijk wordt. Want als iemand een dergelijke innerlijke focus mist, is het onmogelijk om richting de buitenwereld wél geconcentreerd te zijn.  Dat is natuurlijk ook wel logisch en voor de hand liggend.
 

Begrijp je brein

Het bereiken van die noodzakelijke innerlijke focus begint met het volledig begrijpen hoe ons brein werkt. Omdat er natuurlijk geen handleiding voor jouw brein bestaat, moet je eerst leren hoe de menselijke geest werkt. Alleen als we het mechanisme achter de werking van het brein goed begrijpen, kunnen we ons eigen brein en daarmee ons innerlijk beheersen. 


Verschuivingen in je bewustzijn

Wanneer je jouw focus op iets verliest, is het niet je geest die, zonder dat je dat wil, naar een ander onderwerp springt. Er is eerder sprake van, dat er constant verschuivingen in ons bewustzijn plaatsvinden, omdat het bewustzijn alles wat er om ons heen gebeurt in de gaten wil houden. Iets dat overgebleven is uit de oertijd, toen er altijd ergens plotseling gevaar kon dreigen. Ons bewustzijn bepaalt wat we op een gegeven moment gaan doen. 
 
 

Een vergelijking in het donker

Stel dat je in het donker loopt met een zaklantaarn in je hand. Dat kun je alleen duidelijk de dingen zien, waar je op dat moment de zaklantaarn op richt. En dat geldt ook voor ons bewustzijn. Je bent bezig met dat waar je bewustzijn zich op richt.

Stel je nu voor dat je weer in het donker loopt, maar dat jij niet degene bent die de zaklamp vasthoudt. In dat geval kun je alleen maar zien, waar de persoon die de zaklamp vasthoudt, het licht naar richt. Dit is precies wat er in onze geest gebeurt, elke keer dat we worden afgeleid. Onze geest reageert gewoon op datgene, waar op dat moment het licht op gericht wordt. 
 
Ofwel richt zich op datgene, wat op één of andere manier toch de aandacht van ons bewustzijn heeft getrokken. Om innerlijke focus te bereiken, moeten we controle hebben over ons bewustzijn en het naar elk deel van onze geest kunnen sturen, waar we onze aandacht op willen vestigen. En dat is lastiger te bereiken, dan je misschien zou denken. 
 
Het is heel belangrijk voor het krijgen van innerlijke focus, dat je in staat bent om louter te observeren. Je neemt dan iets waar, zonder er direct een oordeel over te willen geven. Dat is gewoon heel lastig en is iets waar je veel op moet oefenen om het uiteindelijk te kunnen.
 

Leren om goed waar te nemen is heel belangrijk
Leren om goed waar te nemen is heel belangrijk


Leer waar te nemen

Geef jezelf elke dag de tijd om je gedachten over de toekomst en het verleden te ontdoen van oordeelsvorming. Richt je gedachten uitsluitend op het nu. Probeer alleen maar de waarnemer van dat “nu” te worden. Bijvoorbeeld door je omgeving in je op te nemen en te luisteren naar het geluid van de vogels. Sluit de deur voor al het andere dat er om je heen gebeurt. Neem als het ware een  pauze. En gebruik die om alles in je op te nemen wat er gebeurt. Doe daarbij een stap terug en laat alleen maar de omgeving op je inwerken. Wees je op zulke momenten bewust van alles. Zie alles. Hoor alles. Ruik alles. Voel alles. Accepteer alle gedachten en gevoelens die je dan ervaart. Maar ga nooit een oordeel over die gedachten en gevoelens geven. Ga er nooit op een andere manier over nadenken. Observeer! Neem waar! En verder niet. 

Breng rust in je hoofd

Zo geef je je geest rust. Die geest kan zich dan als het ware eens even lekker uitstrekken en het er van nemen. Neem een dergelijke vorm van meditatie op in je dagelijkse schema. Het hoeft helemaal niet voor lange periodes te zijn. Maar vind dagelijks even de tijd om je gedachten leeg te maken. Sommigen noemen dat het vinden van de tijd, om in contact te komen met je innerlijke zelf. Maar in feite is het puur het leren waarnemen zonder oordeelsvorming. 
 
Zorg voor rust in je brein
Zorg voor rust in je brein


Voorkom te sterke stimulatie van je brein

De grootste vijand van focus is niet zo zeer de afleiding door de omgeving (die dan ook de schuld krijgt),  maar eerder de veel te sterke stimulatie van ons brein. Met onze technologische vooruitgang wordt de wereld met de dag slimmer. Al onze handige apparaten met hun toeters en bellen leiden ons af. Dat doen ze door steeds maar nieuwe prikkels aan onze hersenen te geven. Onze drukke geest hunkert naar steeds nieuwe afleiding en het brein beloont ons voor de prikkels met een beetje dopamine. Een stof die zeer positief werkt en inderdaad als een soort beloning en stimulans voor steeds maar meer prikkels wordt gezien. 

Voorkom te sterke stimulatie van je brein
Voorkom te sterke stimulatie van je brein

Richt alles op het verminderen van innerlijke prikkels

En door die zucht naar meer dopamine zijn we altijd maar in een constante staat van afleiding. Als we die zucht naar dopamine terug weten te dringen, wordt het verminderen van concentratie een stuk gemakkelijker. Het behouden van focus wordt eenvoudiger. Tijdens een meditatie als hiervoor beschreven, maak je je los van de wereld. Je richt je op je eigen binnenkant die geen prikkels geeft. Door dit gebrek aan externe prikkels kan ons bewustzijn stil gaan staan bij de belangrijke dingen.

Leer verveling te waarderen

Om innerlijke focus te bereiken is het gek genoeg nodig, om een vorm van verveling te leren waarderen. Heel moeilijk en eigenlijk niet acceptabel voor de meeste mensen. Je hoort je in de moderne maatschappij niet meer te vervelen. En dan hebben we het bij vervelen over gewoon even niets doen. Heel eenvoudig dus. We gaan dan meer momenten met minder prikkels voor onze geest toelaten. Maar hoe leer je om je goed te vervelen?
 
Leer verveling te waarderen
Leer verveling te waarderen


Weg met social media en internet

Maak jezelf daartoe volledig los van alle sociale media en het internet. Laat je geest zich eens bewust worden van allerlei gebieden die je nu vaak verwaarloost. De meeste en beste inspiratie slaat toe, als we ons vervelen. Of liever gezegd, als er helemaal niets op onze geest drukt. Dan ontstaan de beste en origineelste ideeën. Dat verschijnsel kent bijna iedereen wel uit zijn of haar eigen ervaring. Heb je nooit iets bijzonders bedacht, als je gewoon onder de douche stond?
 

Leren om gewoon niets te doen
Leren om gewoon niets te doen


Niets doen. De kunst die we massaal verleerd hebben

En juist dit verschijnsel laat ons zien hoe eventjes helemaal niets doen, ons kan helpen om onze aandachtsspanne te vergroten. En dat helpt weer om onze geest te openen voor meer ideeën en een steeds betere focus. Ook angstige gevoelens zullen snel verminderen. Want de aandacht gaat nu weg van de negatieve gedachten. 
 
Hoewel multitasken volgens sommigen erg belangrijk is, onze geest werkt nu eenmaal het beste als we op één ding tegelijk gericht zijn. Kies dus waarop je je wilt concentreren. Duw elke andere gedachte die de aandacht trekt direct opzij. 
 
Hoe meer je dit dagelijks traint, hoe beter je innerlijke focus zal worden. 
 
En een betere concentratie volgt dan automatisch. Het is carnaval. Het mag alleen niet van de raad van Elf in Den Haag. Dus moet Jetje's dag er toch maar even wat aandacht aan geven, nietwaar?

Colofon

Jetje's dag verschijnt in principe elke werkdag. Deze publicatie wordt uitgegeven door Henriëtte Sibie samen met Team Jetje, het team dat haar ondersteunt. Het team bestaat uit een wisselend aantal medewerkers. Team Jetje is inmiddels ook in te zetten voor ander schrijf- en fotografiewerk, waar bijvoorbeeld een regionale krant al gebruik van maakt. Voorwaarde is wel dat je in de kunst of de fotografie bezig bent. 

Bijdragen

Mocht je ook eens een bijdrage aan Jetje's dag willen leveren, dan is dat altijd mogelijk. Er zijn geen kosten aan plaatsing verbonden, maar er is ook geen sprake van een vergoeding. Het geeft jouw werk wel een leuke exposure. Want dit weblog wordt goed gelezen. Een verwijzing naar je eigen website, weblog, Facebookpagina en vergelijkbaar  is altijd toegestaan maar liever geen affiliate links. 

Bij belangstelling of vragen kun je altijd contact met me opnemen en dan kijk ik graag samen met jou wat er mogelijk is. En dat is wat mij betreft best veel.

Jetje's dag is op vele manieren te bereiken:

Natuurlijk via e-mail

Chat kan gemakkelijk via Messenger  

Jetje's dag is dagelijks op Twitter te vinden 

Jetje's dag is op mijn eigen Facebook en enkele pagina's

Jetje's dag is natuurlijk aanwezig op Instagram

Jetje's dag zit op Friendweb 

Een fotomodel hoort ook op modelmayhem

Al mijn foto's uit Jetje's dag staan ook op Pinterest 

Natuurlijk ben ik ook te vinden op Linkedin

Kleinere berichten, foto's, kunstwerken etc. staan op een eigen blog  

Zoekt u een begrip uit de kunst? Een kunstenaar? Een kunststroming?Klik hier, al wordt er nog druk aan gewerkt  

 Meer onderwerpen vinden? Gebruik Jetje's index!

 


Disclaimer en copyright

privacystatement


 

Meer informatie over Team Jetje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts